STOCKIST

KYUSHU / OKINAWA Area

FUKUOKA B・B・B POTTERS 1-2F 1-8-8 Yakuin Chuo-ku Fukuoka-shi Fukuoka Tel. 092-739-2080
BBB& 1F 1-8-20 Yakuin Chuo-ku Fukuoka-shi Fukuoka Tel. 092-718-0028
Ochano Seiyouen 3-55 Kasuga Kasuga-chi Fukuoka Tel. 092-572-6185
NAGASAKI Nagasaki Prefectural Art Museum 1F Gallery Building 2-1 Dejima-cho Nagasaki-shi Nagasaki Tel. 095-833-2110
OITA artegio Murata 1272-175 Kawakami Yufuin-onsen Oita Tel. 0977-28-8686
Living Plaza 1195 aza-Funabashi oaza-Tsumori Oita-shi Oita Tel. 097-569-5129
KAGOSHIMA Tavola HANANOKI 56-1 Masagohonnmachi Kagoshima-shi Kagoshima Tel. 099-263-8718
OKINAWA module 116-37 Asahi-machi Naha-shi Okinawa Tel. 098-988-0865

※Different assortment of goods by the store.